Până în anul 2020, China va investi în energia verde 360 miliarde de dolari

Sursă foto: https://thediplomat.com
Sursă foto: https://thediplomat.com

China este astăzi principalul investitor în domeniul energiei regenerabile la nivel mondial.

După trei decenii de creștere economică centrată pe energia obținută preponderant din cărbune, planul energetic al Chinei, de curând votat, arată că guvernul comunist este gata să investească cel puțin 360 de miliarde de dolari până în 2020 în energia verde, fiind dispus să aplice măsuri și reglementări internaționale, cum ar fi cele cuprinse în Acordul de la Paris din 2015.

Preocuparea Chinei pentru un sistem energetic ecologic, cu emisii reduse de carbon nu este un efort simplu. Acest lucru reiese din analiza centrată pe zona Asia-Pacific de pe platforma The Diplomat – ”The Stumbling Blocks to China’s Green Transition. How fast can China develop a green, low carbon power system”?

Deși au existat inițiative minore în domeniul problematicilor de mediu încă din anii 1980, cum ar fi promulgarea Legii privind protecția mediului, politica energetică a Chinei a rămas ”aliniată” modelului său de dezvoltare, bazat pe industria cărbunelui, până acum preocupările fiind nesemnificative pentru trecerea spre un sistem energetic ecologic.

Partidul Comunist Chinez încearcă astăzi să repare erorile strategice din politica energetică a ultimilor 30 de ani prin ”Planul de acțiune pentru strategia de dezvoltare a energiei 2014-2020”. Obiectivul planului este acela de a transforma China într-o “civilizație ecologică”, în condițiile în care țara consumă  anual 23% din energia mondială.

China a rămas și cel mai mare consumator de cărbune la nivel  mondial, ceea ce are importante efecte negative pentru tranziția ecologică pe care și-a propus-o și pentru obiectivele recentului plan energetic adoptat de Partidul Comunist Chinez.

Energia regenerabilă este soluția guvernului comunist pentru această tranziție la ”civilizația verde”, una dintre măsurile cele mai interesante fiind coooptarea sectorului non-public în realizarea acestui plan energetic.

Conform platformei The Diplomat, ”China va investi masiv în energia regenerabilă, stabilind obiective și standarde de performanță, adaptându-și politicile pentru a crea stimulente economice pentru sectorul non-public și pentru a-și schimba cultura consumului. În cel de-al 13-lea plan cincinal sunt planificate, de exemplu, reduceri de 15% ale consumului energetic și de 18% ale nivelului de carbon, comparative cu nivelurile din 2015, ceea ce obligă atât guvernul, cât și întreprinderile private să aloce resurse către practicile mai ecologice”.

 

Prevederile Acordului Climatic de la Paris din 2015 pe care China și le-a asumat

Acordul din 12 decembrie 2015 de la Paris privind schimbările climatice prezintă un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale, ținta fiind “limitarea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice;”.

Acest acord, din care selectăm Articolul 2, cu cele două alineate, se referă la măsurile ce vor fi implementate începînd din 2020:

”Articolul 2.

(1) Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenției, inclusiv a obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin: (a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice; (b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; (c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

 

(2) Prezentul acord va fi pus în aplicare pentru a reflecta echitatea și principiul responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO)

 

Țările participante au prezentat în timpul Conferinței de la Paris planuri naționale de acțiune privind reducerea emisiilor de carbon, în vederea diminuarii efectelor schimbărilor climatice.

Guvernele semnatare ale Convenției au convenit ca la fiecare 5 ani să comunice rezultatele măsurilor intreprinse pentru a stabili obiective mai ambițioase.

De asemenea, țările semnatare au convenit să se informeze reciproc și să-și informeze cetățenii cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența și supravegherea demersurilor.

UE și alte țări dezvoltate vor continua să ofere finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să-și reducă emisiile, dar și să-și consolideze capacitatea de rezistență la efectele schimbărilor climatice.

 

Surse:

https://thediplomat.com/2018/04/the-stumbling-blocks-to-chinas-green-transition/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/timeline/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *